Stavebné povolenie Poprad

-zabezpečenie vyjadrení pre územné a stavebné konanie

-ohlásenia drobných stavieb

-zabezpečenie územného rozhodnuti

-zabezpečenie stavebného povolenia


IMG_8448
IMG_5495
IMG_0475
IMG_6490