STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o., POPRAD

 

ZOZNAM ZABEZPEČOVANÝCH STAVIEBIMG_7521

 

Rok 2000 – 2010

Sociálna poisťovňa Poprad

Rekonštrukcia kotolne Hotela Horizont – Stará Lesná

Sociálna poisťovňa Poprad

Národná banka Slovenska expozitúra Poprad

IBV Poprad Veľká 40 RD s technickou vybavenosťou

Prístavba tuberkulózneho pavilónu – Šrobárov ústav Dolný Smokovec

Polyfunkčný dom Poprad

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Nám. Sv. Egídia 42 – Sasanka

Rekonštrukcia Svit – Hotel mladosť Blok C úprava na byty

Viacúčelové neštátne zdravotnícke zariadenie Poprad – Poliklinika Alexandra

Viacúčelový objekt AVAN POPRAD

ZŠ Komenského vo Svite- rekonštrukcia

Hala HOPE FAMILYZŠ Mierova ulica vo Svite – rekonštrukcia

Rok 2011 – 2020

 

Nájomný Bytový dom Svit

Nájomný bytový dom 30 b.j., Svit

Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit

Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit, Ulica SNP

Úprava MK, Ulica Levočskej – Poprad

SÍDLISKO E – VNÚTROBLOKOVÁ CESTA, SVIT

Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Svite

Budova SOŠ – prestavba na MSÚ SVIT

Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad

Ul. kpt. Nálepku Svit Rekonštrukcia cesty a chodníka

IBV Spišská Teplica, Hozelec

Rozšírenie veľkej telocvične ISKRA arény, Svit

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, I. a II. etapa

Areál Deltrian Kežmarok (priemyselná hala, AB)

Areál Mirad, Hraničná ul. Poprad

Rodinný dom Kvetnica

V súčasnosti zabezpečované stavby:

Bytový dom URSUS

Haha GPO Whirlpool

Modernizácie BD Kadmium a Jenisej
IMG_0851IMG_2944IMG_1945

stavebne-pozemky-poprad
IMG_7857IMG_9791